Op initiatief van onze Werkgroep Geschiedschrijving organiseren we op zaterdagmiddag 2 november in De Rank te Den Ham een lezing over “De biografie van de Baron van Pallandt”. We organiseren de lezing samen met het Cultuurhistorisch Centrum uit Ommen.

Deze bekende familie heeft in onze regio een belangrijke rol gespeeld in de vorige eeuw. Mevrouw Joke Draaijer gaat eind september promoveren op dit onderwerp en zal de lezing voor haar rekening nemen.
Ze heeft 12 jaar geleden via onze vereniging veel materiaal kunnen verzamelen en is blij dat ze met deze lezing iets terug kan doen.
U hoort later nader van ons!

(de foto is van de vereniging Oud-Ommen)