U I T N O D I G I N G

voor de jaarvergadering op donderavond 25 april 2024 om 19.30 uur  in Partycentrum De Zandstuve, Dennenweg 11, Den Ham. Vanaf 19.15 uur staat de koffie (of thee) klaar

We beginnen met de agenda. Na de pauze geven de heren Albert Bartelds en Harry Scholtmeijer van de Overijsselacademie een lezing over het dialect in Overijssel.

AGENDA:

  1. Welkom en opening
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Verslag jaarvergadering 2023 (kwartaalblad 2023-2)
    Jaarverslag 2023 (kwartaalblad 2024-1)
  4. Financieel verslag 2023 en begroting 2024
  5. Verslag kascommissie 2023 en benoeming kascommissie 2024
  6. Bestuursverkiezing
  7. Beleidsvoornemens
  8. Rondvraag

 

PAUZE

De heren Scholtmeijer en Bartelds van de Overijsselacademie geven een interessante en informatieve lezing over de geschiedenis, heden en toekomst van het dialect in Overijssel.
Dr. Harrie Scholtmeijer vertelt over de geschiedenis van streektaal. Hij zal ingaan op de vragen: waar komt ons dialect vandaan, wat is het verschil tussen een dialect en een taal, hoeveel verschillende dialecten zijn er nog in Overijssel.
Dhr. Albert Bartelds gaat in op de huidige stand van zaken en hij verkent de toekomst van het dialect. Ook zal hij iets vertellen over de diverse streektaalprojecten van de Overijsselacademie.

Agendapunt 3 en 4:
Deze verslagen liggen voor de aanvang van de vergadering ter inzage bij het secretariaat.

Agendapunt 6:
Bestuursverkiezing: afgelopen oktober heeft Nico Flim afscheid genomen. Omdat er nog geen nieuwe voorzitter is blijft Klaas Palstra nog in het bestuur.
Wij zijn op zoek naar een aantal nieuwe bestuursleden, waaronder een voorzitter. Ook zoeken we iemand voor het verzorgen van de ledenadministratie en iemand voor diverse hand- en spandiensten. Leden zijn ook welkom in één van onze werkgroepen. Aanmelden kan via het secretariaat.

Oproep
Nog niet iedereen heeft zijn/haar emailadres doorgegeven. Daarom vragen wij de leden die dat nog niet hebben gedaan zijn/haar adres door gegeven aan het secretariaat secretariaat@okv-den-ham-vroomshoop.nl