Bestuur:

Dhr. C.J.G.J. (Cor) Boom, voorzitter
Mevr. I. (Ineke) Ningbers-Kottier, secretaris
Dhr. G. (Gert) Kottier, penningmeester

Dhr. G. (Gerard) Berghuis
Dhr. W. (Wim) Bonthuis
Dhr. K. (Klaas) Dragt
Mevr. H.G. (Ria) Lenderink-Telman
Mevr. H. (Hennie) Olsman-Heino, ledenadministratie
Mevr. H. (Henny) Podde

Contactgegevens secretariaat en ledenadministratie:

Mevr. I. Ningbers, Nieuwstraat 60, 7681 ET Vroomshoop, tel. 0546-644498, e-mail secretariaat@okv-den-ham-vroomshoop.nl

 

Contactgegevens penningmeester:

Dhr. G. Kottier, e-mail info@gertkottier.nl

De lidmaatschapscontributie bedraagt minimaal € 15,- per jaar of € 21,- bij toezending van het kwartaalblad per post.

Bankrelatie: Rabobank Twenterand, rekeningnummer NL33 RABO 0366 6656 69
BlC-Code: RABONL2U

 

Redactie kwartaalblad:

Dhr. A.H. Tekkelenburg (hoofdredacteur)
Mevr. H.G. Lenderink-Telman
G.B. Heikens (opmaak)

Tekst voor het kwartaalblad kan ook per e-mail aangeleverd worden. Het e-mailadres is bertus5@kpnplanet.nl

 

Doelstelling van de vereniging:

De vereniging heeft ten doel het behartigen van de oudheidkundige en geschiedkundige belangen in de (voormalige) gemeente Den Ham; het bevorderen van de daaraan gepaarde wetenschap: de instandhouding, bewaring en waar nodig het herstel van monumenten op dat gebied; het in stand houden van het plaatselijk dialect; en het bevorderen van belangstelling voor bovenstaande.

 

Activiteiten en beleidsvoornemens van de vereniging:

De vereniging heeft een vaste tentoonstelling op de eerste verdieping van het Middendorpshuis te Den Ham, waar het streekmuseum is gevestigd. Er zijn concrete plannen de bereikbaarheid ervan te vergroten. Voor een deel zijn die al uitgevoerd. Er is een stoeltjeslift aanwezig voor mindervaliden. De nieuwe huisstijl wordt ook doorgetrokken naar deze verdieping. Op de begane grond is in samenwerking met de medebewoners (Twenterand Tourist info en het Expositiehuis Den Ham) de benedenzaal opgeknapt en gemoderniseerd. De zaal is opnieuw geschilderd en van nieuw tapijt voorzien. Er zijn vergadertafels aangeschaft die een flexibel gebruik van deze ruimte mogelijk maken, de ruimte wordt geschikt gemaakt voor kleinere lezingen, er bestaan plannen de ruimte te voorzien van een tv-scherm en/of een beamer, waarop wisselende informatie over elk der drie bewoners kan worden getoond, en er worden gedurende het jaar tijdelijke tentoonstellingen gehouden. Dankzij een financiële bijdrage van het Unifonds heef de vereniging nieuwe tentoonstellingspanelen kunnen aanschaffen.

Naast het streekmuseum heeft de vereniging het archiefgebouw De Krulsmid tot zijn beschikking. Daar worden belangrijke historische documenten en voorwerpen bewaard. Het archief is eens per maand, en op aanvraag, open voor de leden. De vereniging is druk bezig het archief te digitaliseren en vervolgens per internet toegankelijk te maken voor haar leden. Daarvoor geldt het adagium dat we onze geschiedenis willen bewaren en doorvertellen, maar dan wel op een hedendaagse manier.

De vereniging presenteert zich op jaarmarkten, beurzen en braderieën, om de bekendheid van de vereniging te vergroten, om haar producten te verkopen, en in verband met ledenwerving.

De vereniging geeft elk kwartaal het ledenblad ‘van brink tot brug’ uit. Dat wordt bezorgd bij ongeveer 600 leden in de kernen Den Ham, Vroomshoop, Geerdijk, en andere postadressen. Ook schrijft een bestuurslid elke maand een column voor het weekblad ‘De Week van Twenterand’. In het weekblad ‘De Koerier’ wordt een fotocolumn verzorgd. Met een zekere regelmaat geeft de vereniging boeken uit over voor de streek interessante onderwerpen.

 

ANBI-status

De oudheidkundige vereniging heeft de ANBI-status. De vereniging heeft geen personeel in dienst. De leden van het bestuur en andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten komen voor een vergoeding in aanmerking. Giften en donaties aan onze vereniging zijn daardoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De ANBI-status is bij de belastingdienst geregistreerd onder fiscaal nummer: 0037.10.865.