Op zaterdagmiddag 2 november heeft de Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop in samenwerking met het Cultuurhistorisch Centrum Ommen een lezing georganiseerd in de Rank te Den Ham. Deze ging over het leven, beweegredenen en idealen van bovengenoemde Baron van Pallandt. Voor een meer dan uitverkochte zaal hield mevr. dr. Draaijer een voordracht over haar proefschrift ‘ Landgoed als Leerschool’, over het leven van de Baron. Mevr. J. Draaijer is hierop op 26 september 2019 gepromoveerd. Het proefschrift is als boek verkrijgbaar.

Er is veel over Baron v. Pallandt geschreven, maar nooit een structureel verhaal over zijn gehele leven en wat voor invloed dat op Ommen en Den Ham heeft gehad. Dit nu heeft Mevr. Draaijer gedaan. Haar verhaal vond dan ook gretig aftrek voor een muisstille zaal.

Als bijzondere gebeurtenis moet vermeldt worden dat de oudste dochter van  Baron van Pallandt onder het gehoor aanwezig was.
Na afloop kregen de voorzitters van de organiserende verenigingen het boek aangeboden, evenals de oud-voorzitter  van de Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop de heer F. Miskotte, die jarenlang het contact met Mevr. Draaijer heeft onderhouden.