U wordt van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering op woensdagavond 12 april 2023 om 19:30 uur in Partycentrum De Zandstuve, Dennenweg 11, Den Ham. Vanaf 19.15 uur staat de koffie (of thee) klaar.

We beginnen met de agenda. Na de pauze geeft Wim Grootenhuis een lezing over kamp Erika en kamp Erica.

AGENDA:

  1. Welkom en opening
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Jaarverslag van de vergadering 5 april 2022 (kwartaalblad 2022-2) en jaarverslag 2022 (kwartaalblad 2023-1)
  4. Financieel verslag 2022 en begroting 2023
  5. Verslag kascommissie 2022 en benoeming kascommissie 2023
  6. Bestuursverkiezing
  7. Beleidsvoornemens
  8. Rondvraag

 

Agendapunt 3 en 4:

Deze verslagen liggen voor de aanvang van de vergadering ter inzage bij het secretariaat.

 

Agendapunt 6:

Bestuursverkiezing: Klaas Palstra en Nico Flim zijn dit jaar aftredend. Nico blijft tot 1 oktober en Klaas nog 1 jaar. Zijn er leden die het interessant vinden om leiding te geven? Wij zijn met ingang van 2024 op zoek naar een voorzitter voor het bestuur. Ook zijn we m.i.v. dat jaar op zoek naar 2 leden voor het bestuur die zich in willen zetten voor de vereniging. Aanmelden kan via het secretariaat.

 

PAUZE:

Wim Grootenhuis heeft in 2018 een boek uitgegeven over kamp Erika & kamp Erica. Op de Besthmenerberg bij Ommen stond in de Tweede Wereldoorlog kamp Erika: eerst een justitueel strafkamp, later een kamp van de Arbeitseinsatz en na de oorlog onder de naam Erica een bewaringskamp voor collaborateurs. Dit boek maakte veel los. Talloze mensen meldden zich met eigen ervaringen en aanvullend historisch materiaal. Daarom heeft hij in 2020 een nieuwe editie uitgegeven met een uitbreiding van circa 30 pagina’s.