Dit jaar bestond onze vereniging 50 jaar. We hebben daar in juni aandacht aan besteed door middel van een dik jubileumnummer van ons kwartaalblad ‘van brink tot brug’, waarin vooral de beginjaren van onze vereniging zijn belicht. Dat deden we in samenwerking met de CAV Den Ham, die haar 100-jarig bestaan vierde. We hebben dat ook gevierd met een kleine attentie voor al onze leden, namelijk een kleurrijke boekenlegger, die u aantrof bij ons kwartaalblad van september.

In dit decembernummer mogen we de laatste jubileumactie aankondigen. Dat zijn de 20 informatieborden, die op cultuurhistorisch interessante locaties staan in de voormalige gemeente Den Ham.
Er staan er 10 in Den Ham, 2 in Geerdijk en 8 in Vroomshoop. Op de borden staan foto’s van vroeger, zodat snel duidelijk is hoe de situatie ter plekke veranderd is ten opzichte van nu (of juist niet!). Bij de foto’s staat een korte verklarende tekst. Wie méér wil weten kan de QR-code op de panelen scannen met de camera van de mobiele telefoon, waarna uitgebreidere informatie beschikbaar komt.

De 20 borden zijn via een fietsroute met elkaar verbonden. De route staat globaal op de borden aangegeven. Over enige tijd komt ook een papieren folder beschikbaar, zodat de route ook met behulp daarvan gemakkelijk is te fietsen (of in delen te wandelen). Alle informatie is trouwens ook te lezen op deze website, onder het tabblad ‘Routeborden’.

Het ontwerp is van de hand van John Mulder, van Buro Kordaat in Vroomshoop, en de vervaardiging van de borden is verzorgd door Alfabet Reclame van Gerrit Slotman uit Den Ham. Op vrijdag 26 november heeft Alfabet Reclame ook de borden geplaatst, op hun vingers gekeken door (v.l.n.r.) de heren Cor Boom, Klaas Dragt en Paul Ranke, die samen de jubileumcommissie vormden.

De fietsroute werd mede mogelijk omdat de gemeente Twenterand een bedrag beschikbaar stelde uit de regeling kernbudgetten. Ook de Rabobank Noord en West Twente, het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel, en het Cogas Cultuurfonds leverden een financiële bijdrage.