De Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop is na twee generaties nog springlevend. Reden van bestaan van de vereniging is het vastleggen en archiveren van de geschiedenis van de voormalige gemeente Den Ham, met de kernen Den Ham, Vroomshoop en Geerdijk. En natuurlijk deze kennis overdragen aan, en beschikbaar stellen voor haar leden.
De oprichters hebben 50 jaar geleden met een vooruitziende blik een gezonde vereniging op poten gezet.

Drie van de oudste leden, Herman Dasselaar, Freek Miskotte en Dick de Ruiter, die hun sporen dik verdiend hebben binnen de vereniging, hebben gemeend het huidige bestuur op ludieke wijze in het zonnetje te moeten zetten.
Het bestuur kreeg opdracht klaar te staan op het bordes van het Middendorphuis in Den Ham. Klokslag half elf verschenen de drie bovengenoemde leden als boeren verkleed voor het Middendorphuis.

En ze waren niet alleen gekomen. In hun kielzog kwam de Hammer muziekvereniging Juliana inclusief de majorettes, zo’n 50 man sterk, opdraven.

Er was een toespraak met veel humor en rijm en de vergelijking met Sarah en Abraham ontbrak natuurlijk niet. En dit alles royaal omlijst met muziek.
Al met al een hele mooie happening die door het bestuur van de Oudheidkundige vereniging zeer gewaardeerd werd.

Zelf heeft de Oudheidkundige vereniging gemeend, vanwege het vijftigjarige bestaan, iets voor de gemeenschap te moeten doen.
Er is een loop en/of fiets route opgezet in de drie genoemde kernen. Op vaste punten komt er een informatiepaneel. Hierop staat hoe het vroeger was op die locatie en hoe het er nu in werkelijkheid uit ziet. Dit staat niet meer in de steigers, maar is zo goed als klaar. Te zijner tijd hoort u hier meer over.

Foto’s: Louise Bramer