De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt ook voor onze Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop (OKV). De AVG is van toepassing op alle persoonsgegevens die de OKV verwerkt van haar leden, donateurs, vrijwilligers, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien u lid wordt van de OKV, een donatie doet, een sponsorbijdrage levert of om een andere reden persoonsgegevens aan de OKV verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze AVG te verwerken. U kunt de gehele regeling vinden onder het tabblad ‘Over ons’.