Wat was, is en komt

Wat was, is en komt

December, dé maand van terugblikken. Dat doet een oudheidkundige vereniging natuurlijk altijd – het is zo ongeveer de basis van haar bestaan nietwaar – maar dat worden er meestal vele jaren of eeuwen teruggekeken. Deze keer houden we het op slechts één jaar.

Qua organisatie zou ik twee belangrijke gebeurtenissen willen noemen. In de eerste plaats het feit dat in 2019 een nieuwe voorzitter aantrad bij de Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. Cor Boom uit Den Ham droeg de voorzittershamer over aan Klaas Palstra uit Vroomshoop. Ook oud-Hammenaar Nico Flim trad toe tot het bestuur. Zo krijgt de vereniging weer nieuw leven ingeblazen.

Dan is uiteraard ook het vertrek van de VVV (ofwel TTI, Twenterand Tourist Info) uit het Middendorpshuis aan de Grotestraat te Den Ham van belang. Een deel van de activiteiten van TTI Twenterand is overgenomen door Gastvrij Twenterand, een initiatief van de recreatieondernemers in Twenterand. Echter niet de huisvesting in het Middendorpshuis. Als gevolg daarvan is een bezoek aan onze vaste expositie op de eerste etage niet zo eenvoudig meer. Ook de stichting Expositiehuis Den Ham ondervindt de nadelen van het vertrek van de TTI. Ons bestuur is samen met deze stichting en de gemeente op zoek naar passende oplossingen, ook voor het leegstaande deel waar de TTI onderdak had.

Op inhoudelijk gebied noemen we in de eerste plaats de uitgave van het boek ‘Hammer huizen en mensen’. In dit imposante werk van liefst 470 pagina’s beschrijft oud-Hammenaar Dick de Ruiter de geschiedenis van bijna alle huizen (en hun bewoners) in het brinkdorp Den Ham. Het boek kost € 29,95, maar als u lid wordt van onze vereniging mag u het meenemen voor € 25,- . Mail naar secretariaat@okv-den-ham-vroomshoop.nl. Al eerder gaf de vereniging boeken uit over de buurschappen Meer en Noordmeer, Magele en Linde.

Een lezing over het leven van baron van Pallandt trok onverwacht veel bezoekers. De Rank in Den Ham puilde uit, toen de kersverse promovenda mevr. Draaijer een een voordracht hield over haar proefschrift ‘ Landgoed als Leerschool’.

Tijdens het Historisch Schouwspel, op zaterdag 7 december was onze Oudheidkundige Vereniging ook present. In het Middendorpshuis konden bezoekers de naam (en de toepassing) van drie oude gebruiksvoorwerpen raden. Winnaar werd de heer F. Hopster uit Vriezenveen.

Ten slotte willen we niet alleen terugkijken maar ook vooruitkijken. Zien we kans ons ledental uit te breiden? Vooral uit Vroomshoop kunnen we best wat leden gebruiken. Voor slechts 20 euro krijgt je vier keer per jaar een kleurrijk en interessant blad op de deurmat, en heb je bovendien gratis toegang tot ons archief ‘De Krulsmid’ aan de Dorpsstraat 54 in Den Ham. Zijn er onder u mensen die wat tijd willen steken in archief- en digitaliseringswerk? Of die verhalen willen verzamelen of schrijven? We heten u graag welkom in 2020. Op een mooie toekomst, samen met u, proost!

Vaardigheden

Gepubliceerd op

22/01/2020