Verkiezingst(r)ijd

Verkiezingst(r)ijd

Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en dan mogen we weer gaan bepalen wie onze lokale volksvertegenwoordigers worden. En dat ‘mogen’ mogen we wel beschouwen als een voorrecht. Ons democratisch stelsel, met al zijn beperkingen, is bepaald niet vanzelfsprekend. Kijk naar landen waarin het stemrecht ontbreekt of een farce is.
Deze tijd waarin Twitter en Facebook mede het politieke gezicht bepalen, vereist wellicht een aanpassing van onze democratische spelregels, een andere manier van het volk vertegenwoordigen, of alleen maar eens per vier jaar mogen stemmen. Maar alles is beter dan het gebrek aan democratie, of het ontbreken van stemrecht. Maak dus gebruik van uw (voor)recht uw stem uit te brengen. Kijk naar de opkomstcijfers in 1978 en 1982. Die zakten van 82,6 naar 77,7 %. En die daling is alleen maar sterker geworden: nog maar 57,4 % in 2014. Dat moeten we toch niet laten gebeuren. Ook al denkt u dat uw ene stem geen invloed heeft, vele stemmen maken toch één grote. Stemmen dus!
Dat gebeurde ook op 2 juni 1982 in de voormalige gemeente Den Ham, nu 36 jaar geleden. In het Dagblad van het Oosten en in De Vroomshoper werd daar uitgebreid aandacht aan besteed. Derk Hilberink schonk opnieuw een deel van zijn archief aan de Oudheidkundige Vereniging en al bladerend daarin vond ik een aantal foto’s van CDA’ers uit die tijd. We volstaan even met de eerste vijf. Velen zullen zich deze markante raadsleden nog herinneren.

Op het onderstaande stembiljet zien we ook de namen van de (eerste zeven) kandidaat-raadsleden uit de andere partijen. Vele namen zult u nog herkennen, en sommigen van hen zijn nog steeds volop actief op het politieke, christelijke of maatschappelijke terrein in onze gemeenschap. De Partij tegen Onrecht (welk onrecht?) is inmiddels ter ziele.

 

En u bent natuurlijk ook wel nieuwsgierig naar de uitslagen van de raadsverkiezingen in 1982 neem ik aan. Wel, hier komen ze:

De voorpagina van het Dagblad van het Oosten meldt dat er sprake is van ‘fors verlies voor CDA en PvdA’, en dat de ‘VVD in nieuwe gemeenteraden veel sterker’ is. Vinden we deze landelijke tendensen terug in de gemeente Den Ham in 1982? Nou ja, een klein beetje. Want het CDA gaat terug van 10 naar 9, de PvdA van 4 naar 3. En de VVD stijgt van 1 naar 2. De RPF komt met 1 zetel in de raad.

We wagen ons maar niet aan een voorspelling voor de aanstaande raadsverkiezingen op 21 maart, maar één ding is zeker: dit zal zeker niet de uitslag zijn!

Vaardigheden

Gepubliceerd op

09/03/2018