De nieuwe mavo in Vroomshoop

De nieuwe mavo in Vroomshoop

Dit wordt een column met heel veel namen. Als u dat niet waardeert sla dan snel deze pagina om….

“Lang gewacht en toch gekregen”, schrijft secretaris J. Nieboer van de Vereniging voor Chr. Nat. Mavo voor Vroomshoop en omstreken in zijn jaarverslag over 1978. Het blijkt om een nieuw schoolgebouw te gaan voor de mavo in Vroomshoop, aan wat nu de Stobbelaan heet. Onder architectuur van bureau Hebly uit Aalten en bureau Veldman uit Vroomshoop is daar een sober maar modern gebouw neergezet. Hoofdaannemer is De Groot Vroomshoop, in samenwerking met de onderaannemers Marsman, Berkhof en Evers. Er is ook veel waardering voor projectleider Bloemendal en hoofduitvoerder Elferink. Lof wordt ook toegezwaaid aan alle leraren die voor een groot deel zélf de verhuizing voor hun rekening namen, en aan conciërge Benjamins en zijn dames die alles schoonmaakten.
Op woensdag 6 december vindt de opening plaats. Daar kwamen natuurlijk de nodige sprekers aan het woord: eerst ceremoniemeester P.J. Weegink, en vervolgens voorzitter M. Steen, burgemeester Van Walsum, oud-burgemeester Bramer, oud-hoofd van de Oranjeschool de heer Pot, directeur Köhler van de Chr. Technische School, ds. Ribberink namens de plaatselijke kerken, de heer Tijema, directeur van De Groot Vroomshoop, namens de aannemers en architecten, en leraar Stap namens de collega’s. Last but nog least: de leerlingen die een prachtige kaarsenstandaard schonken. Directeur Van Hunensteijn sloot de rij sprekers af met een dankwoord aan iedereen.
Vervolgens volgde een rondleiding en een hapje/drankje, verzorgd door de heren Bos van Irene en Tanate van Ons Centrum. ’s Avonds mocht de bevolking een kijkje gaan nemen, waar heel veel gebruik van werd gemaakt. Er was een Revue, geregisseerd door de heer W.A. van Ginkel. En op de zaterdagavond was er een discoavond voor de leerlingen.
De Bouwcommissie bestond uit de bestuursleden Bos-Broeze en Gerrits-Kooyman, Akse, Brinkman, Ekkelenkamp en Musch, directeur Van Hunensteijn, en de leraren Stap, Weegink en Wieringa. Ook de andere bestuursleden H. Jansen (penningmeester), De Ruiter, Ekkelenkamp, Brinkman en Kok waren uiteraard nauw betrokken.

En dan sluiten we deze opsomming van namen af met die van alle leraren in 1978:
Directeur A. van Hunenstijn, adjunct-directeur D. W. Heezen, en de leraren A. Bezoen, T.E. Joor-Boon, J.W. Joor, H. Koldenhof, H.J. Kremer, C.J. Mannor, E. Meijerink, H.W. Nieboer, J. Postma, J.C. Prins, J.A. Prinsen, S. Stap, F.M. Stoové-de Vries, J. van der Vinne, A. Vis, J. Visser I, J. Visser II, J.L. de Vries, P.J. Weegink en P. Wieringa (decaan). Concierge was G. Benjamins en secretaresse G.G. Schippers.

Voor Vroomshopers misschien wel een feest der herkenning. Veel van deze personen zijn jarenlang op veel fronten actief geweest in Vroomshoop en voor sommigen geldt dat, 40 jaar later, nog steeds!
De nieuwe mavo werd omstreeks 1993 een oude mavo, want toen werd de mavo onderdeel van wat nu Het Noordik heet. Nadat o.a. het Fronttheater nog enige tijd in het gebouw was gehuisvest, volgde daarna de definitieve sloop in 2012: de mavo bestaat niet meer. Alleen een vermelding in het Jumbo stickeralbum rest, helaas met de verkeerde foto. Deze had het moeten zijn….

Meer weten over de mavo? Zie www.mavovroomshoop

Vaardigheden

Gepubliceerd op

02/02/2018