Dreigende sluiting Middendorpshuis

Dreigende sluiting Middendorpshuis

We waren even bang dat er in Den Ham weer een sluiting dreigde. Want eind juni werden we door het bestuur van Tourist Info Twenterand (TTI) op de hoogte gesteld van het voornemen het Middendorpshuis in Den Ham te sluiten. Dit vanwege het feit dat men met de gemeente Twenterand geen overeenstemming had bereikt over de hoogte van de vergoeding voor de werkzaamheden van de TTI.
Het zou tot ogenblikkelijk gevolg hebben dat zowel het Expositiehuis Den Ham als het streekmuseum van onze Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop (net als het TTI ook gehuisvest in het Middendorpshuis) niet meer voor het publiek toegankelijk zouden zijn. Immers, het personeel van de TTI zorgde er altijd voor dat ’s morgens de deuren van het Middendorpshuis werden geopend, het hield een oogje in het zeil én op de binnenkomende bezoekers, en sloot uiteraard ’s avonds de deur weer af.

Gelukkig werd op het laatste moment in een constructief overleg tussen gemeente en TTI een zodanige oplossing gevonden dat in elk geval het komende zomerseizoen de normale openingstijden van het Middendorpshuis konden worden gehandhaafd. Het gevaar is echter nog lang niet geweken, want hoe gaat het ná deze periode… Daarover zijn, voor zover ons bekend, nog geen concrete afspraken gemaakt.
Vakantie van brink tot brug

Ondertussen is het prettig te merken dat ons kwartaalblad op prijs wordt gesteld vanwege de nieuwe lay-out. Er blijkt wel steeds meer behoefte te bestaan aan verhalen uit onze eigen jeugd, dus uit de Tweede Wereldoorlog maar ook de periode daarna, de Wederopbouwtijd die meestal wordt aangeduid als liggend tussen 1945 en 1965. Zowel in Vriezenveen als Vroomshoop zijn plannen in voorbereiding om daar aandacht aan te besteden. We gaan dan ook, waar mogelijk, de inhoud van ons blad daar steeds meer op proberen te richten. Dat is meteen ook een aanmoediging naar onze lezers en abonnees: schroom niet verhalen uit uw jeugd met ons te delen. Want we zijn sterk afhankelijk ook van uw bijdragen. U kunt ze mailen naar Bertus Tekkelenburg, e-mail bertus5@kpnplanet.nl

Het is ook prettig dat ons bestuur geleidelijk aan weer goed bezet is. Want de afgelopen tijd is ons bestuur versterkt met Hennie Olsman-Heino, die onder andere de ledenadministratie onder haar hoede zal nemen. En in de persoon van Gert Kottier hebben we weer een prima penningmeester in de gelederen.

Het vrijwilligerswerk komt de komende weken even in de ruststand, zoals dat geldt voor velen in en rondom onze dorpen. Wij wensen u dan ook, van brink tot brug, en alles wat daarbuiten ligt, een prettige vakantie toe.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

02/02/2018