Voor en na de pauze

Voor en na de pauze

Voor de pauze
De jaarvergadering c.q. ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop zit er weer aan te komen. Die vindt zoals gebruikelijk plaats bij Partycentrum De Zandstuve aan de Dennenweg 11, halverwege Den Ham en Vroomshoop. Altijd handig voor een vereniging met wortels in beide plaatsen en daar hoort vanzelfsprekend ook Geerdijk bij. De leden van de vereniging kunnen daar op dinsdag 9 april aanstaande vanaf 19.45 uur een kopje koffie of thee pakken, waarna om 20.00 uur de vergadering begint.

De jaarvergadering kent natuurlijk de vaste agendapunten zoals een jaarverslag, waarin teruggeblikt wordt op het afgelopen jaar en vooruit wordt gekeken naar het lopende en komende jaar. Uiteraard komt ook het financieel verslag en de begroting aan de orde. Moet bijvoorbeeld de contributie aangepast worden, al was het alleen maar vanwege de btw-verhoging van 6 naar 9 %.
Vervolgens is er de bestuursverkiezing. Dat is deze keer bij de Oudheidkundige Vereniging geen sinecure, want Cor Boom heeft na zes jaar voorzitterschap aangekondigd niet herkiesbaar te zijn. Het bestuur is dus naarstig op zoek naar een opvolger of opvolgster. En ook ondergetekende heeft zich na acht jaar bestuurslidmaatschap niet herkiesbaar gesteld. Weet u opvolgers, laat het ons dan vooral weten (mail naar secretariaat@okv-den-ham-vroomshoop.nl).

Na de pauze
Na de pauze is het woord aan Dick de Ruiter. 25 jaar (!) werkte hij aan een boek over huizen en hun bewoners van het dorp Den Ham, waarbij hij zo ver mogelijk terugkijkt in de tijd. Al eerder verschenen boeken over de buurtschappen Magele, Meer en Noordmeer, en Linde. Nu is dan bijna het moment aangebroken dat ook ‘Hammer huizen en mensen’ het levenslicht ziet. Ik heb de inhoud al voor een deel mogen zien, en het is werkelijk een indrukwekkend epos. Het wordt een dik boekwerk van bijna 500 pagina’s, waarin zeer uitvoerig elke huisplaats wordt beschreven, in een prettig leesbare stijl. Het geheel is voorzien van vele foto’s en doorspekt met de nodige anekdotes.

We citeren Dick: “Het boek bestaat uit twee delen. Deel I beschrijft het dorp, de straten, rotten en de oudste panden. Er is bewust voor gekozen om scholen, kerken, molens en fabrieken slechts minimaal te belichten. Dat is al vaak gedaan en zal nog vaak gebeuren.
Deel II bestaat uit een uitgebreide kroniek van vrijwel alle huizen in het dorp. Ik heb ook geprobeerd om de bewoners van de nieuwbouwwijken wat te vertellen over de plek waar zij wonen. Hoe de naam van hun straat is ontstaan en wat er vroeger te zien was waar nu hun huis staat. Voor de genealogen die gebruik gaan maken van de gegevens is een zeer uitgebreid register op namen aan de tekst toegevoegd”.

Is het boek al te koop tijdens de ledenvergadering? Het spant erom. Zoals zo vaak moeten op het laatste moment nog teksten worden aangepast, of foto’s worden ingevoegd. Eén ding is zeker, op de ledenvergadering kunt u het boek al bijna aanraken. Al was het alleen maar digitaal. Dus komt dat zien!

Het boek gaat € 29,50 kosten, en in de voorverkoop € 27,50. Leden van onze oudheidkundige vereniging betalen € 25,00 in de voorverkoop. Mail naar secretariaat@okv-den-ham-vroomshoop.nl en schrijf u vast in.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

26/03/2019