Plaatselijk Belang Vroomshoop

Plaatselijk Belang Vroomshoop

Vroomshoop heeft tegenwoordig een actieve Dorpsraad. Onder voorzitterschap van Bert Jansen worden vele initiatieven genomen, zoals een de reactivering van Aquapark de Zandstuve, de oprichting van ‘Vroomshoop waakt’, de betrokkenheid bij de centrumvisie Vroomshoop, etc.

De Dorpsraad heeft in het algemeen als doel de leefbaarheid te verhogen in het dorp Vroomshoop (en Geerdijk). De raad wil uitsluitend het algemene belang van het dorp en zijn bewoners behartigen. De dorpsraad bevordert het woon-, leef- en werkklimaat van Vroomshoop.  De dorpsraad is niet politiek gebonden. Omdat de dorpsraad geen verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partij kan het zich volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Vroomshoop.

Ook de andere dorpen in de gemeente Twenterand kennen een dorpsraad of plaatselijk belang. Blijkbaar bestaat in deze tijd van schaalvergroting en mondialisering de sterke behoefte de belangen en de gemeenschapszin van eigen dorp of kern te bevorderen, en niet vermalen te worden door hogere machten en belangen. De eigen dorpsgemeenschap is voor velen de basis van het dagelijks bestaan en biedt zekerheid en (sociale) veiligheid, als het goed is.

Is dit uniek? Nee, het is van alle tijden, want ook vroeger waren er ook al organisaties die over het welzijn van het dorp waakten. Zo kwam precies een eeuw geleden, in 1917, het Plaatselijk Belang Vroomshoop ter wereld, met als doelstelling “de bevordering der algemeene belangen van Vroomshoop en zijne inwoners”. Onze Oudheidkundige Vereniging ontving van Hans Nieboer diverse notulenboeken en andere aantekeningen van dit Plaatselijk Belang, waarvoor hartelijk dank! Van ieder lid werd in 1917 een minimale bijdrage van 25 cent per jaar verwacht. Onder voorzitterschap van J.C Wolthuis, die ook als provinciaal bestuurder furore maakte, werd er voor het eerst vergaderd. Het Plaatselijk Belang vergaderde afwisselend bij café Schuringa, Gerrits, Postman, Radstaak, Denissen, Tebberman en Koekkoek of in andere geschikte lokaliteiten.

Ook midden in de Tweede Wereldoorlog werd er stug doorvergaderd. Zo wordt op 28 augustus 1944  bij café Brinkman geconstateerd dat er te weinig spuitgasten waren, getuige de brand bij Wolthuis. En ook wordt opgemerkt dat er illegaal vuil wordt gestort op gemeentegrond langs de Flierdijk. Het blijkt dan niet te gaan om het gedeelte Flierdijk ter hoogte van de sportvelden, of verderop naar de Daarleseweg, maar om de Flierdijk pal over de spoorlijn. Daar was immers vlak na de oorlog nog geen woningbouw gerealiseerd.  In deze vergadering wordt ook de volgende ledenvergadering serieus voorbereid. Die blijkt uiteindelijk wegens de oorlogsomstandigheden toch niet door te gaan.

Want de eerstvolgende jaarvergadering vindt plaats op maandag 5 november 1945. In hotel Tebberman blijken 11 leden aanwezig te zijn. Ook wat dat betreft is er niet veel veranderd, de animo om ledenvergaderingen te bezoeken is meestal niet groot. Voorzitter is dan de heer Witkop, die aankondigt vanwege zijn gevorderde leeftijd te zullen aftreden. De penningmeester meldt een batig saldo van f. 222,50. Voorgesteld wordt de wijzerplaat van de hervormde kerk ’s avonds te verlichten opdat de bevolking de juiste tijd kan opnemen. De bruggen bij Geerdijk en Punt worden gevaarlijk geacht, zonder leuning, maar dat zal opgelost worden.  Ook wordt opgemerkt dat de oprit van de brug aan het Punt het verkeer sterk belemmert, vooral voor langere wagens komend vanuit Daarlerveen. De oprit zou verhoogd en verbreed moeten worden.

De jaarboeken van Plaatselijk Belang geven ons inzicht in de ontwikkelingen in Vroomshoop in de afgelopen eeuw. Soms is het klein nieuws, soms is er niets nieuws onder de zon, maar alle kleine beetje helpen een dorp tot ontwikkeling te brengen, en in allerlei opzichten beter te maken. Plaatselijk Belang Vroomshoop, een dorpsraad ‘avant la lettre’.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

02/02/2018