Hebben musea nog bestaansrecht?

Hebben musea nog bestaansrecht?

Afgelopen maanden zijn bestuur en vrijwilligers van de Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop ‘druk in de weer’ geweest met plannen om de inrichting van het Middendorpshuis eigentijds te maken. Het bestuur realiseerde zich dat de inrichting van de tentoonstellingsruimte wel een ‘update’ kon gebruiken en daarvoor zijn ideeën ingebracht. Medebestuurslid Paul Ranke noemt de plannen voor de herinrichting van het Middendorpshuis: “Naar een nieuw elan” (waar heb ik dat meer gehoord?). Blijft de vraag of een museum in de oude vorm nog wel bestaansrecht heeft? Wie gaan er naar een museum? Wat verwacht men daar? Is er interesse bij de jeugd? Is de naamgeving “museum” voor de jeugd niet oubollig? De trouwste museumbezoekers zijn de 70-plussers, maar die komen ook al minder. Is er dan alleen maar kommer en kwel?

Wat is een museum? Volgens Wikipedea een permanente instelling die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. De meeste musea hebben een eigen collectie van objecten die het tonen waard zijn om de geschiedenis te laten herleven. Nederland telt ongeveer 631 musea waarvan 65 procent geschiedenis als belangrijkste thema heeft. Het Middendorpshuis heeft een eigen collectie van o.a. klederdrachten, oude gebruiksvoorwerpen en archeologische vondsten.
Omdat de Oudheidkundige Vereniging niet alléén gebruiker is van het gebouw, is vooraf contact gezocht met het bestuur van het Expositiehuis omdat de benedenzaal bij enkele tentoonstellingen gezamenlijk wordt gebruikt.
Momenteel is het Middendorpshuis nauwelijks herkenbaar als museum. Het is te statisch en te gedateerd, vindt het bestuur. Het bestuur ziet als doelgroep niet alleen de toeristen die Den Ham en omgeving bezoeken maar vooral ook eigen inwoners als bezoekers. En in de nabije toekomst moet er vooral aandacht zijn voor de jeugd. Het Middendorpshuis moet voor genoemde groepen uitnodigend worden en nieuwsgierigheid opwekken.

De plannen zien er als volgt uit: De verschillende facetten in het Middendorpshuis zullen gegroepeerd en in geschiedenis-opbouw tentoongesteld worden. Ook in de plannen van het bestuur wordt aandacht gegeven om de jeugd meer actief te betrekken bij het verleden want “als je het verleden niet kent, begrijp je het heden niet.” Doel van het bestuur is de jeugd meer historisch besef bij te brengen.

Op 23 mei 2022 hebben vertegenwoordigers van Erfgoedinstellingen tezamen met een vertegenwoordiger van de (basis)onderwijsinstellingen in de Gemeente Twenterand een convenant ERFGOEDEDUCATIE ondertekend met als doel kinderen in aanraking laten komen met de eigen cultuur en die van anderen. In vervolg hierop hebben vertegenwoordigers van de Oudheidkundige Vereniging lessen verzorgd op de basisscholen en hebben leerlingen ervan een bezoek gebracht aan het Middendorpshuis. Een eerste stap “naar een nieuw elan” is gezet.
Om antwoord te geven op de vraag of musea en in het bijzonder het Middendorpshuis bestaansrecht hebben? ZEKER! Nu één op de vier kinderen niets van de (oorlogs)geschiedenis weten heeft een (streek)museum toekomst! Zeker als zij gaan vernieuwen en meegaan met de tijd en jeugd bereiken met middelen (b.v. met een Virtual Reality bril) die aansluiten op hun beleving.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

29/07/2023