Alle 600 leden van de Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop worden weer uitgenodigd voor de jaarvergadering op dinsdagavond 9 april a.s. om 20.00 uur in Partycentrum De Zandstuve, Dennenweg 11, Den Ham. Vanaf 19.45 uur staat de koffie (of thee) klaar.

Zoals altijd worden eerst de gebruikelijke agendapunten afgewikkeld, zoals het jaarverslag 2018, het verslag van de vorige ledenvergadering, het financieel verslag 2018 en de begroting 2019, de kascommissie en de bestuursverkiezing. Wat dat laatste betreft zijn aftredend en niet-herkiesbaar voorzitter Cor Boom en bestuurslid Klaas Dragt. Het bestuur is daarom dringend op zoek naar opvolgers. Wie meldt zich of wie weet geschikte kandidaten?

Na de pauze krijgt Dick de Ruiter het woord. Hij gaat vertellen hoe zijn boek ‘Hammer huizen en mensen’ tot stand is gekomen. 25 jaar is hij bezig geweest om zo veel mogelijk informatie te verzamelen en op 9 april is het (bijna) zover. Het boek “Hammer huizen en mensen” wordt dan (als alles meezit) ten doop gehouden. Dick de Ruiter zal ons vertellen hoe hij al die jaren heeft gezocht naar informatie over de woningen en hun bewoners in de kom van Den Ham. Hoe hij gezocht heeft in archieven naar kadastrale gegevens, oude grondeigenaren. Wie heeft de woning gebouwd, wie waren in de loop der vele jaren de bewoners van de woningen. Welke bedrijven waren er en wie waren de eigenaren. De nieuwbouwwijken worden in het boek niet vergeten en ook de betekenis van straatnamen wordt verklaard in dit zeer omvangrijke boek. Belangstellenden kunnen het boek alvast reserveren door een mailtje te sturen naar secretariaat@okv-den-ham-vroomshoop.nl