Kerkelijk Centrum Het Anker

Kerkelijk Centrum Het Anker

Op Monumentendag, zaterdag 8 september jl., reikte de Stichting Ons Erfgoed voor het eerst in haar bestaan in één jaar twee keer de Ons Erfgoedprijs uit. Zowel Herberg Swaen aan de Brink in Den Ham als Kerkelijk Centrum Het Anker in Vroomshoop ontvingen de Ons Erfgoedprijs. Herberg en kerk, Den Ham en Vroomshoop, in dezelfde prijs verenigd. En dat alles in perfecte harmonie, want zowel De Harmonie Vroomshoop als muziekvereniging Juliana verleenden hun medewerking.

Hoe was dat in de begintijd van Vroomshoop? Hoe kwam die kerk aan het kanaal tot stand? Was men toen ook bereid tot samenwerking? Nou, dat verliep wat minder soepel dan nu. De Hammenaren waren niet zo blij met de plannen een zelfstandige hervormde kerk in Vroomshoop te realiseren. Want die behoefte ontstond snel nadat de kanalen waren gegraven en Vroomshoop snel van een paar honderd naar zo’n 1200 inwoners groeide. Bijna driekwart van hen was hervormd en kerkte deels in Den Ham, en ook wel in Daarle. Maar de behoefte aan een eigen kerk groeide, zeker toen gereformeerd en katholiek Vroomshoop al eerder hun eigen kerken bouwden. De Hammer predikant ds. Bakker zag zo’n kerk in Vroomshoop echter als een bedreiging, evenals het Hammer schoolhoofd Van Linde. De nieuwe hervormde dominee Boon zag een hervormde kerk in Vroomshoop echter wél zitten en zo kwam de vaart er toch nog in aan het kanaal.

De Vroomshoopse vervener D. van der Hans en de Daarler predikant H.G. Braam gingen in 1863 voortvarend aan het werk. Er werd geld ingezameld en in 1866 begon de zoektocht naar een geschikte locatie. Uiteindelijk viel de keuze op een terrein van de heren Tuymelaar en Pijlman, waarna architect H.A. van Goor uit Deventer de opdracht kreeg een kerkgebouw te ontwerpen. Aannemer Trooster uit Zwolle en mede-aannemer De Vries vroegen als laagste inschrijvers een bedrag van 11.640 gulden, toch nog 2000 gulden boven de begroting. Daarom werd het bestek aangepast. Zo werd bijvoorbeeld de hoogte van de gevels met een meter verminderd, waardoor de bouw kon starten met een begroting van 9770 gulden. Voor de aankoop van een stalen torenklok klopte men aan bij de firma Deutzer in Groningen, die voor 1100 gulden die klok leverde.

De hervormde gemeente, die in 1869 ongeveer 700 leden telde, kon op 16 maart 1870 de kerk in gebruik nemen. De inwijding vond plaats door ds. L. Vroom uit Zwolle. En op 16 april 1871 kon de eerste predikant worden bevestigd, die ds. P.G. Dreesman heette. Voor alle duidelijkheid: de beide dominees hebben later niet een bekend warenhuis gesticht.

Samenwerking kwam anderhalve eeuw later ook op een andere manier tot stand, want gereformeerd en hervormd Vroomshoop verenigden zich in januari 2017 in de Protestantse Gemeente te Vroomshoop. En met die fusie kreeg de hervormde kerk ook een andere naam: Kerkelijk Centrum Het Anker. Een groot anker bij de ingang onderstreept dat nog eens extra.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

10/10/2018