Komend najaar geeft onze Oudheidkundige Vereniging een boek uit dat is geschreven door de ons welbekende en plaatselijk historicus Dick de Ruiter. Het boek heet “Hammer Huizen en Mensen” en zal gaan over de vroegere bewoners van het dorp Den Ham en de geschiedenis van hun huizen door de eeuwen heen.

De bedoeling is dat ook de huidige bewoners (binnen de bebouwde kom – ook de nieuwbouwwijken!) worden genoemd, zodat het een echt dorpsboek wordt. Voor vermelding is echter wel ieders toestemming nodig. Doe mee en stuur uw naam én adres per e-mail naar brinkzitter@gmail.com of telefonisch naar Aly de Ruiter, tel. 0546-672487. Graag voluit de voornamen, het hele gezin en thuiswonende kinderen! Let op, uw bericht is geen voorintekening of bestelling