Onder een flinke publieke belangstelling werden op vrijdagavond 26 mei twee historische naamborden teruggeplaatst in Vroomshoop. De sporthal de Stobbe maakte in de periode 1977 tot en met 2014 furore als trefpunt van diverse sportverenigingen en evenementen. De stichting Levend Vroomshoop pikte het signaal van onze Oudheidkundige Vereniging op, dat deze naamborden bewaard waren in het archief in de Krulsmid in Den Ham en dat er mogelijkerwijze daar geen plaats meer voor was. Wat te doen? Het bestuur van Levend Vroomshoop stelde daarom voor de beide borden weer een mooie plek in Vroomshoop te geven. Aldus geschiedde.

De Stobbe
Leerlingen van de Bovo Beroepsopleidingen Vroomshoop e.o. metselden onder leiding van bedrijfsleider Albert KleinJan een nieuwe omranding voor het naambord De Stobbe, en een bedrijf uit Nijverdal zorgde ervoor dat het naambord MCC werd gecoat en in de verf gezet.
Wethouder Arjan Hof prees bij de onthulling dit initiatief en wees op de meerwaarde van het waarderen en koesteren van de eigen lokale historie. De onthulling van het historische naambord met een informatietableau werd in gezamenlijkheid verricht door wethouder Hof, voorzitter Klaas Palstra van onze oudheidkundige vereniging en de bestuursleden van Levend Vroomshoop.

MCC
De aanwezigen gingen vervolgens letterlijk achter de muziek aan richting het Vredesplein voor de volgende onthulling. Het Maatschappelijk Cultureel Centrum, het MCC, had vanaf 1959 tot en met 2014 in Vroomshoop dienst gedaan als een dorpshuis zonder drempels. Na de sloop zijn de functies van het MCC vanaf 2015 grotendeels ondergebracht in zijn opvolger Het Punt. Maar De Harmonie koos er na een paar jaar voor zich te huisvesten in een eigen onderkomen, het Muziek- en Cultureel Centrum (ook MCC). Voorzitter Kriekjes wees op de meerwaarde van het verenigingsgebouw, dat voor de muziekvereniging nieuwe impulsen heeft gegeven. Eef Gouma verrichte daarna samen met Levend Vroomshoop-voorman Bert Dorresteijn de onthulling van het historisch naambord MCC.