Op dinsdag 5 april heeft de Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop haar jaarlijkse vergadering gehouden in Partycentrum De Zandstuve.

Na de gebruikelijke zaken waarbij de afsluiting van het jubileumjaar aan de orde kwam (de vereniging bestond 50 jaar in 2021), werd als nieuw bestuurslid aangetrokken de heer Paul Ranke. De heer Ranke zal als bestuurslid aantreden na het vertrek uit het bestuur van de heer Gerard Berghuis in het laatste kwartaal van 2022. De heer Berghuis was naast bestuurslid in de voorgaande jaren voorzitter van de Commissie Geschiedkunde. Speerpunt voor het komende jaar zal zijn de herinrichting en modernisering van het streekmuseum in het Middendorpshuis.
De herkiesbare secretaris mevrouw Ineke Ningbers- Kottier is bereid de komende vier jaar haar functie voort te zetten.

Na de pauze was het woord aan Mevrouw Ina Bekker- ten Brinke. Mevrouw Bekker heeft een boek geschreven over de moord die op 5 april 1920 plaatsvond in Geerdijk. Voor geïnteresseerden was haar boek “Barst in het zwijgen” op deze avond bij de schrijfster te bestellen. Haar verhaal werd ademloos aangehoord door de aanwezige leden van de vereniging.

Om half 10 kon voorzitter Klaas Palstra terugkijken op een geslaagde jaarvergadering.