De Algemene Ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging, die zou worden gehouden op 14 april 2020, gaat helaas niet door.  Het zal duidelijk zijn dat het coronavirus ons parten speelt.
Onze leden hopen we later te informeren of de ledenvergadering op een later moment alsnog plaatsvindt, of dat als gevolg van overmacht dit jaar geen ledenvergadering zal worden gehouden.