Enigszins vertraagd door het coronavirus sloot onze vereniging op 24 maart 2022 het jubileumjaar 2021 af, waarin het 50-jarige bestaan van de vereniging werd gevierd. Dat gebeurde met een receptie in het Middendorpshuis in Den Ham, waarin de folder die behoort bij de fietsroute langs historische locaties in Den Ham, Geerdijk en Vroomshoop, werd gepresenteerd.

Voorzitter Klaas Palstra liet de verschillende activiteiten in het jubileumjaar nog eens de revue passeren. Halverwege 2021 verscheen een speciale uitgave van het kwartaalblad ‘van brink tot brug’. Die werd samengesteld in nauwe samenwerking met de 100-jarige Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Den Ham, die liefst 100 jaar bestond. Dankzij de redactionele en financiële bijdragen van de CAV kon een dik kwartaalblad worden gemaakt, dat huis aan huis werd verspreid, waaronder ook in Daarle en omstreken. In deze speciale uitgave werd veel ruimte ingeruimd over de geschiedenis van deze 100-jarige organisatie. Vanuit de Oudheidkundige vereniging zorgde Benny Heikens voor de opmaak, in samenwerking met de redactie bestaande uit Bertus Tekkelenburg, Ria Lenderink en Klaas Dragt. Ieder lid van de Oudheidkundige vereniging ontving bovendien een fraaie boekenlegger bij het verenigingsblad.

Tijdens de ledenvergadering op 5 oktober in Partycentrum De Zandstuve werd uiteraard ook het 50-jarig bestaan van de vereniging gevierd. Thea Kroese uit Vroomshoop hield daar een interessante en humoristische lezing over onze streektaal, het Nedersaksisch.

De jubileumcommissie, bestaande uit de heren Cor Boom, Klaas Dragt en Paul Ranke, ontwikkelde ook een fietsroute langs historisch interessante locaties in Den Ham, Geerdijk en Vroomshoop. Op 20 plaatsen kwamen informatieborden, met daarop een foto van de situatie zoals die vroeger was. Dan blijkt dat er op sommige locaties heel veel veranderd is, en op andere nauwelijks. De borden werden voorzien van een korte verklarende tekst, maar ook van een QR-code waarmee met behulp van de mobiele telefoon extra, uitgebreide informatie kan worden verkregen.
Dankzij de financiële steun van de gemeente Twenterand (uit het kernbudget), en van het Prins Bernhardfonds, de Rabobank en de Cogas kon het project worden gerealiseerd. De begeleiding door programma-adviseur Diede ter Braak van de gemeente werd zeer op prijs gesteld. De wethouders Bart-Jan Harmsen en Roel Koster verleenden vorig jaar hun welwillende medewerking en tekenden samen met Klaas Palstra en penningmeester Albert Melenberg de gebruikersovereenkomst. Het ontwerp van de borden en de bijbehorende folder kwam van de hand van John Mulder van Buro Kordaat uit Vroomshoop, en de informatiepanelen werden geleverd en geplaatst door Reclamebureau Alfabet uit Den Ham.

Afgelopen donderdag kon het project grotendeels worden afgerond, waarbij voorzitter Klaas Palstra een exemplaar van de fietsroute mocht overhandigen aan wethouder Koster.
De fietsroute is inmiddels verstuurd aan de eigen leden en zal de komende tijd ook op veel meer plekken verkrijgbaar zijn. De vereniging hoopt dat velen de route zullen fietsen, of in eigen dorp zullen wandelen, om zo kennis te maken met de geschiedenis van een aantal markante locaties in Den Ham, Geerdijk en Vroomshoop.