Onvoorziene (corona)omstandigheden daargelaten vindt de jaarvergadering plaats op dinsdagavond 5 oktober om 19.30 uur in Partycentrum De Zandstuve, Dennenweg 11, Den Ham. Vanaf 19.15 uur staat de koffie (of thee) klaar. Voor de pauze de gebruikelijke verenigingszaken, na de pauze een lezing van Thea Kroese over onze streektaal.

U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Maar deze keer vragen we u zich van te voren aan te melden. Dat kan bijv voorkeur via de mail secretariaat@okv-den-ham-vroomshoop.nl . Maar telefonisch mag ook: 0546-644498.

AGENDA:

  1. Welkom en opening.
  2. Mededelingen van het bestuur.
  3. Verslag jaarvergadering 9 april 2019 (kwartaalblad 2019-2), jaarverslag 2019 (kwartaalblad 2020-4) en jaarverslag 2020.
  4. Financieel verslag 2019 en 2020 en begroting 2021.
  5. Verslag kascommissie 2019 en 2020 en benoeming kascommissie 2021.
  6. Bestuursverkiezing.
  7. Beleidsvoornemens.
  8. Rondvraag.

Agendapunt 3 en 4:
Deze verslagen liggen voor de aanvang van de vergadering ter inzage bij het secretariaat. Wilt u eerder over de stukken beschikken dan kunt u contact opnemen met het secretariaat
(tel. 0546-644498 / secretariaat@okv-den-ham-vroomshoop.nl).

Agendapunt 6:
Aftredend en niet herkiesbaar: de heren G. Kottier, W. Bonthuis en dhr. C.J.G.J.Boom. De aftredende bestuursleden zullen allen op het verzoek van het bestuur aantreden als adviserende bestuursleden.

Kennismaking met dhr. A. Melenberg, penningmeester sinds 31 januari 2021.

Pauze

Thea Kroese houdt een lezing over onze streektaal