Zaal De Borg bij Partycentrum De Zandstuve barstte bijkans uit haar voegen vanwege het grote aantal leden, dat dinsdagavond 9 april was afgekomen op de ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. Dat had ongetwijfeld te maken met de presentatie die Dick de Ruiter na de pauze gaf over zijn binnenkort te verschijnen levenswerk ‘Hammer huizen en mensen’. In dit imposante werk van liefst 470 pagina’s, waar hij meer dan 25 jaar aan werkte, beschrijft Dick de geschiedenis van het brinkdorp Den Ham.

Al eerder gaf de vereniging boeken uit over de buurschappen Meer en Noordmeer, Magele en Linde. Nu is dan eindelijk ook het vierde boek op komst. Over pakweg een maand rolt het boek van de persen in een oplage van 1500 exemplaren, want veel (oud-)Hammenaren zullen ongetwijfeld geïnteresseerd zijn. Immers nagenoeg elk huis in het dorp Den Ham wordt erin beschreven, soms met een lange bestaansgeschiedenis, soms uiteraard alleen maar van zeer recente datum. Want ook de nieuwbouwwijken ontbreken niet.

Wie het boek in zijn bezit wil hebben kan zich alvast aanmelden bij secretaris Ineke Ningbers (zien contactgegevens onderaan deze pagina). Het boek kost bij voorinschrijving € 27,50 maar als u lid bent of wordt van de oudheidkundige vereniging kost u deze dikke pil slechts € 25,00. Na de voorverkoop gaat het boek € 29,95 kosten.

In aansluiting op de lezing van Dick de Ruiter vertelde John Mulder van uitgever Kordaat hoe zo’n boek technisch tot stand komt. Welk lettertype wordt gebruikt, hoe is de opmaak van het boek, welke kleuren worden gebruikt, en welke foto’s worden geplaatst. Een flinke puzzel, en een grote opgave, waarvoor hij met vlag en wimpel is geslaagd.

Voor de pauze kwamen de gebruikelijke agendapunten aan de orde. Penningmeester Gert Kottier gaf een toelichting op het financieel verslag. Door stijgende lasten én een btw-verhoging moet helaas de contributie (voor het eerst in zo’n 20 jaar) komend jaar worden verhoogd.
Ook vonden er enige bestuurswisselingen plaats. Voorzitter Cor Boom stelde zich niet herkiesbaar, maar een opvolger is nog niet gevonden. Ondertussen blijft Cor gelukkig wel actief in het bestuur, maar niet meer als kartrekker. Ook Klaas Dragt was aftredend. Na acht jaar stapt hij uit het bestuur maar op de achtergrond blijft ook hij zich inzetten voor de vereniging. Oud-Hammenaar Nico Flim trad in zijn plaats toe tot het bestuur.