De Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop hield op dinsdagavond 10 april in een volle zaal haar jaarlijkse Ledenvergadering bij Partycentrum De Zandstuve, Dennenweg 11 te Den Ham. Voor de pauze stelde voorzitter Cor Boom de gebruikelijke agendapunten aan de orde, zoals het financieel verslag, de begroting, de bestuursplannen en de bestuursverkiezing. Frans Visscher beëindigde na liefst 22 jaar zijn bestuurslidmaatschap. In zijn plaats werden Ineke Ningbers-Kottier en Gerard Berghuis, beiden uit Vroomshoop, verkozen in het bestuur.

okv boerenmagieNa de pauze kreeg de vergadering een magisch karakter, want Jan Bornebroek uit Enschede hield een boeiende lezing over ‘Boerenmagie’. Daaronder verstaat hij alles waaraan van oudsher op het platteland van oostelijk Nederland een magische, onheilafwerende en genezende werking en kracht werd toegeschreven.
Ook in de huidige moderne tijd zijn daarvan nog veel voorbeelden te vinden. Gevel- en stiepeltekens, stalramen, muurankers, levensbomen, hazelaar, lijsterbes en vlierstruik om er maar een paar te noemen, hadden oorspronkelijk allemaal een magische waarde.

Dat is met name te danken aan de katholieke kerk, want als de kerk de vele uitingen van het oude “heidense” gedachtengoed niet in gekerstende vorm had overgenomen of het voortbestaan ervan in ongewijzigde vorm had geduld, maar zou hebben uitgeroeid, dan hadden we er nu niets meer van geweten.

Wie eenmaal kennis heeft gemaakt met het thema boerenmagie, zal voortaan met andere ogen naar kenmerken in het landschap kijken, zegt Jan Bornebroek. Ogenschijnlijk vanzelfsprekende en nietszeggende landschap– en architectuurelementen blijken namelijk een onvermoede en interessante betekenis te hebben.