15 – MCC en muziekkoepel

Dit gebied is de afgelopen halve eeuw verscheidene keren flink op z’n kop gezet. Na de Tweede Wereldoorlog was hier nog geen enkele bebouwing, behalve een boerderij hier en daar. Maar in het kader van de wederopbouw kwam dit gebied in de jaren 50 snel tot ontwikkeling.

MCC
In 1959 werd het MCC (Maatschappelijk Cultureel Centrum) gebouwd. Het ontwerp van de Vroomshoopse architect Schuitemaker viel in goede aarde en al snel fungeerde het MCC als het dorpshuis van Vroomshoop. De moderne betonnen muziekkoepel voor het MCC gaf onderdak aan concerten van de plaatselijke Harmonie en tal van andere artiesten. In het gebied tussen spoorlijn en MCC lagen de sportvelden van de voetbalclubs Vroomshoopse Boys en Sportlust, en van korfbalclub TOP.

K.C. Irene
De buurt veranderde. De muziekkoepel werd afgebroken en maakte in 1984 plaats voor het gereformeerd kerkelijk centrum kerk Irene.

Het Flierborgh werd gebouwd, voor mensen die nog zelfstandig kunnen wonen maar ook zorg nodig hebben. Zuidelijk daarvan kwam later Linderborgh, met huur-appartementen voor zelfstandig wonende senioren. Ook werd een nieuwe school gebouwd, de christelijke mavo, die vanuit de locatie aan de Nassaustraat hierheen verhuisde. De voetbalclubs vertrokken in 1976 naar sportpark De Bosrand, later volgde ook de korfbalclub. Tegen het station verrees sporthal De Stobbe.

Maar weer veranderde dit deel van Vroomshoop. Het MCC werd afgebroken. Ook de mavo werd opgeheven en werd geïntegreerd in Het Noordik, de school voor voortgezet onderwijs aan het Linderflier. De oude mavo fungeerde nog een aantal jaren als jongerencentrum Het Front. Op die plek werd daarna het nieuwe gezondheidscentrum Oranjehoek gebouwd, met ruimtes voor huisartsen, apotheek, en bewoners die verzorging nodig hebben. Ook de politie Twenterand vond een plek in dit gebouw.

Het Punt
Op de voormalige sportvelden verrees aan de Burgemeester Koetjestraat activiteitencentrum Het Punt, met ruimtes voor een theater, een grand café, de bibliotheek, een sporthal, en een welzijnsorganisatie. Al eerder was sporthal De Stobbe afgebroken om plaats te maken voor de Brede School Kadans.

Er verschenen nieuwe levensloopbestendige woningen en woningen voor starters, en op de plek van het voormalige MCC verrees in 2021 het appartementencomplex Oranjehoek.

Maar Is daarmee de ontwikkeling van dit gebied voltooid? Het lijkt er niet op, want op de plek van de voormalige Kennedyschool (nu bekend onder de naam d’ Oale Skoele) is voorzien dat daarheen de winkels verhuizen die nu nog aan het Linderflier zijn gevestigd. Met andere woorden: Vroomshoop is nooit af, en staat nooit stil. Panta rhei. Alles stroomt, alles in beweging.