14 – Spoorweg Julianastraat

Elk (half) uur passeert hier de dieseltrein trein van Blauwnet, om de reiziger naar Almelo of Hardenberg te brengen. Waar vroeger het dubbele Andreaskruis waarschuwde dat er mogelijk een trein kon komen, zijn het nu automatische halve overwegbomen die voor de veiligheid zorgen.

Het desolate landschap aan de overkant van het spoor maakte vanaf de jaren 50 plaats voor tal van voorzieningen en woningbouw. De wederopbouw van Vroomshoop begon daar.

Ter vervanging van school C bij de Tonnendijkbrug werd meteen links over het spoor in 1949 een nieuwe openbare Koningin Julianaschool gebouwd. In 1979 verhuisde de school naar de Lindelaan. De protestants-christelijke Kennedyschool nam daarna zijn intrek in het schoolgebouw. Ook die school vertrok in 2019, evenals de Lindeschool, naar de Brede School Kadans naast Activiteitencentrum Het Punt, waar ze samen ’t Groeipunt heten. Ook De Sleutel, school voor speciaal onderwijs, verhuisde naar Kadans.

Ook aan de linkerkant lagen twee gemeentelijke sportvelden met kleedkamers voor de  Vroomshoopse Boys, RKSV Sportlust en korfbalvereniging TOP. De sportclubs zijn al geruime tijd geleden verhuisd naar het sportcomplex de Bosrand aan de Flierdijk. Sinds 2015 is op deze plek activiteitencentrum Het Punt te vinden, met o.a. een theater, een grand café, een sporthal en de bibliotheek

Sporthal De Stobbe stond er sinds de jaren zeventig, en aan de Havenstraat lag tennishal De Hoekenhof met ernaast gelegen tennisbanen. Inmiddels is de Stobbe afgebroken en De Hoekenhof door brand verwoest.

In 1959 werd verderop, op hoek van Julianastraat en Linderflier, het Maatschappelijk Cultureel centrum (MCC) gebouwd. Ook dat is inmiddels afgebroken, evenals de muziekkoepel die voor het MCC stond.

Die muziekkoepel verdween toen in 1984 op die plek het gereformeerd kerkelijk centrum Irene verrees, dat de gelijknamige uit 1864 daterende kerk aan het kanaal verving. Nu heet die kerk Kerkelijk Centrum Irene, als onderdeel van de protestantse gemeente te Vroomshoop. Met de komst van de gereformeerde kerk in 1984 verdween helaas  de muziektent voor het MCC.

Aan de rechterzijde over het spoor zijn de gerenoveerde volksbuurten te vinden, vanaf de Wilhelminastraat tot aan de Irenestraat.

Het stratenpatroon wordt doorbroken door de Koningin Beatrixlaan, dat een dubbele rijbaan heeft. Deze was in de jaren in deze vorm zo aangelegd omdat aan de zuidkant ervan een nieuw gemeentehuis was gepland. Dat ging naderhand niet door en het nieuwe gemeentehuis verrees (bleef) toch in het brinkdorp Den Ham.

Bijzonderheden

Oale Skoele
De voormalige Kennedyschool staat er nog, en is nu onder de naam ‘Oale Skoele’ in gebruik als kunstcollectief, als repair café, als overdekte rommelmarkt, etc. Waarschijnlijk moet de school over enige tijd worden afgebroken, evenals het naastgelegen meestershuis, om plaats te maken voor het winkelcentrum dat nu nog aan de Linderflier is gelegen.

Levende piramide
Enkele meters terug staat op de kruising van Julianastraat en De Koele het beeld ‘De levende piramide’, vervaardigd door Hammenaar Kees Huigen. Het beeld werd in 2019 onthuld ter gelegenheid van 150 jaar Vroomshoop.

Dit bronzen beeld van ruim twee en een halve meter hoog toont een menselijke piramide, waarin de vijf generaties die Vroomshoop hebben opgebouwd worden gesymboliseerd. De levende piramide laat de vasthoudendheid en verbondenheid van de Vroomshopers zien, en verwijst met het naar boven wijzende kind ook naar de wilskracht en toekomstgerichtheid van de plaatselijke bevolking.