12 – Kerkelijk Centrum Het Anker

Op 31 oktober 1868 werd in Vroomshoop officieel de Hervormde Gemeente uitgeroepen. Een kerkgebouw was er echter nog niet. De diensten werden gehouden in een schoolgebouw.

De bouw van de kerk werd na twee aanbestedingen gegund aan de aannemers Trooster en De Vries. De kerk werd in 1870 in gebruik genomen in een dienst, geleid door ds. Vroom uit Zwolle. In 1871 kon de eerste predikant, ds. Dreesman worden bevestigd.

In 1910 werd de kerk vergroot tot 395 zitplaatsen en kwam er ook een torenuurwerk. in 1968 werd de kerk weer uitgebreid en het interieur veranderd. Zo kwam de kansel op de huidige plaats (deze stond vroeger aan de kant van de consistorie) en werden de banken vervangen en op een andere manier geplaatst. De pastorie aan de Hoofdstraat is in 1982 vervangen door de huidige pastorie. In 1986 is de toren van de kerk gerestaureerd, en in 2000 zijn aan de achterzijde van de kerk drie nieuwe ruimtes bijgebouwd.

Daarlerveen werd in 1911 kerkelijk bij Vroomshoop gevoegd. De Hervormde Gemeente Vroomshoop / Daarlerveen bestond toen uit twee wijkgemeenten. In 1991 werd Daarlerveen een zelfstandige gemeente.

Sinds 2017 vormt de hervormde gemeente samen met de gereformeerde kerk de Protestantse gemeente te Vroomshoop. Dit kerkgebouw kreeg een jaar later ook zijn
huidige naam: Kerkelijk Centrum Het Anker. Het grote anker bij de ingang maakt dat ook zichtbaar.


Bijzonderheden

Prins(enkamp)
Ds. Prins die in 1894 werd beroepen liet het particuliere terrein achter de kerk op eigen kosten ontginnen. De kerkenraad deed ook een duit in het zakje door zich te beijveren voor het werk voor de armen in de wintermaanden. Dit werd als volgt gemotiveerd: “Dit werkt veredelender dan steun”. De zegenrijke arbeid bleef niet onopgemerkt. De achter de kerk liggende woonwijk De Prinsenkamp is naar hem genoemd.

Ons Centrum
In 1895 legde ds. Prins de eerste steen voor het verenigingsgebouw Ons Centrum. De komst ervan was zeer welkom voor een verdere bloei van de hervormde gemeente. Er kwam ook een kosters- en beheerderswoning, rechts van de kerk.

Eind van de 19e eeuw werd een actie gehouden voor een kerkorgel, die 1600 gulden opbracht. Het gewenste Van Dam orgel kwam in 1899 uit Leeuwarden in Vroomshoop aan. In 2000 werd het orgel gerestaureerd en uitgebreid met een tweede klavier, dat in totaal ongeveer 200.000 gulden kostte.