De Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop houdt op dinsdagavond 10 april 2018 haar jaarlijkse Ledenvergadering bij Partycentrum De Zandstuve, Dennenweg 11 te Den Ham. Vanaf 19.45 uur staat de koffie (of thee) klaar. Om 20.00 uur begint de vergadering.

Voor de pauze zal voorzitter Cor Boom de gebruikelijke agendapunten aan de orde stellen, zoals het financieel verslag, de begroting, de bestuursplannen en de bestuursverkiezing. Frans Visscher beëindigt na liefst 22 jaar zijn bestuurslidmaatschap. In zijn plaats worden Ineke Ningbers-Kottier en Gerard Berghuis, beiden uit Vroomshoop, voorgedragen voor het bestuur.

Na de pauze houdt Jan Bornebroek uit Enschede een lezing over ‘Boerenmagie’. Daaronder verstaan we alles waaraan in het volksgeloof en de volksgeneeskunst van oudsher op het platteland van oostelijk Nederland een magische, onheilafwerende en genezende werking en kracht werd toegeschreven.
Vanaf de prehistorie tot in de 20e eeuw werd het dagelijkse doen en laten van de bewoners van deze regio beïnvloed door bijgeloof. Zelfs in de huidige moderne tijd zijn daarvan nog veel voorbeelden aanwijsbaar. Gevel- en stiepeltekens, stalramen, muurankers, oeleborden, heilsknopen, levensbomen, hazelaar, lijsterbes en vlierstruik om er maar een paar te noemen, hadden oorspronkelijk allemaal een magische waarde.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd, ook wie geen lid van de Oudheidkundige Vereniging is.