De ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 10 april 2018 vanaf 20.00 uur bij partycentrum De Zandstuve, Dennenweg 11 te Den Ham. Ook niet-leden zijn van harte welkom.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie (of thee) klaar.

Voor de pauze staan de gebruikelijke punten zoals jaar- en financieel verslag, alsmede bestuursverkiezing op de agenda.

Na de pauze houdt Jan Bornebroek uit Enschede een voordracht over ‘boerenmagie’. Daaronder verstaan we alles waaraan in het volksgeloof, de volkscultuur en de volksgeneeskunst van oudsher op het platteland van oostelijk Nederland een magische, onheilafwerende en genezende werking en kracht werd toegeschreven.  Vanaf de prehistorie tot in de 20e eeuw werd het dagelijkse doen en laten van de bewoners van deze regio beïnvloed door bijgeloof. Zelfs in de huidige moderne tijd zijn daarvan nog veel voorbeelden aanwijsbaar. Gevel- en stiepeltekens, stalramen, muurankers, oeleborden, heilsknopen, levensbomen, hazelaar, lijsterbes en vlierstruik om er maar een paar te noemen, hadden oorspronkelijk allemaal een magische waarde.  Boerenmagie: iedereen heeft het, niemand weet het!