Geschiedenis en cultuur van brink tot brug

Algemene informatie

Contactgegevens
secretariaat en ledenadministratie:


Mevr. R. Lenderink,

Telefoon: 0546-673319

E-mail: ria.lenderink@gmail.com

Ledenvergadering 2016

U wordt van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van onze oudheidkundige vereniging op dinsdag 12 april vanaf 20.00 uur in Partycentrum De Zandstuve, Dennenweg 11 te Den Ham. Vanaf 19.45 uur staat de koffie (of thee) klaar.

Voor de pauze zijn de gebruikelijke onderwerpen aan de orde, zoals de verslagen van de secretaris en het financieel verslag van de penningmeester. Secretaris Ria Lenderink is aftredend maar stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn. Tegenkandidaten kunnen  worden ingediend tot 7 april bij het secretariaat.

Na de pauze zal Johan Schot vertellen over zijn oorlogservaringen.  Hij kwam in de zomer van 1942 als Haags 'bleekneusje' bij het echtpaar Bartels-Pastink in Den Ham wonen. Ook de daarop volgende zomers kwam Johan daar logeren. Het laatste oorlogsjaar was hij er zelfs continu. Hij gaat ons op 12 april vertellen over zijn oorlogservaringen en over zijn leven in de jaren daarna.

Ook niet-leden zijn deze avond van harte welkom.

 


 

 

Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop
Correspondentieadres: Lambertinck 30, 7683 WP Den Ham